Bel ons op 088 430 30 49

Taxatie voor verzekering

Een van de redenen waarom het taxeren van uw inboedel zinvol kan zijn, is voor het afsluiten van de juiste verzekering zodat ook het juiste bedrag wordt uitgekeerd bij schade of verlies. Mocht het namelijk zo zijn dat (een deel van) de inboedel wordt gestolen of beschadigd raakt, dan kunt u op grond van Artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek de waarde, ook wel verzekerde som of vervangingswaarde genoemd, van het product terug krijgen van de verzekering, mits deze is getaxeerd:

Artikel 7:960 BW:
De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak, tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Uit dit artikel wordt duidelijk dat de getaxeerde waarde bij totaal verlies wordt uitgekeerd, mits deze vooraf is getaxeerd door een deskundige.


Het taxeren van uw bedrijfsinboedel voorkomt tevens over- of onderverzekering:

 

  • Onderverzekering:

Bij onderverzekering is er sprake van een lager verzekert bedrag ten opzichte van de werkelijke waarde. Dit wil zeggen dat bij schade nooit het hele schadebedrag wordt uitgekeerd. In dit geval ontvangt het slachtoffer dus altijd te weinig van de verzekering.

  • Oververzekering:

Bij oververzekering is het verzekerde bedrag hoger dan de werkelijke waarde van de inboedel. Zo wordt er dus te veel aan de verzekeringsmaatschappij betaald, terwijl de verzekeringsmaatschappij nooit meer zal uitbetalen dan 100% bij schade of verlies.


Taxatie kan onder- en oververzekering voorkomen. De taxateur bepaalt immers de waarde van de inboedel, waardoor bekend wordt hoe hoog de verzekering moet zijn. Sommige verzekeraars eisen zelfs een taxatierapport voor ze een verzekering willen afsluiten.