Bel ons op 088 430 30 49

Erfbelasting ten behoeve van aangifte successie

Een taxatierapport van de bedrijfsinventaris kan wenselijk zijn om de hoogte van de successierechten te bepalen. Bij de taxaties van de inventaris wordt uitgegaan van de actuele economische waarde. Dit is de laagste waarde die door taxateurs wordt gehanteerd, waardoor het bedrag dat aan de Belastingdienst moet worden afgedragen zo laag mogelijk is. Wanneer er over een nalatenschap successierechten betaald moeten worden, zal de taxateur er rekening mee houden dat de geschatte waardes ook realiseerbaar moeten zijn in het economisch verkeer.

Er kan ook een separaat taxatierapport van de inventaris opgemaakt worden voor de onderlinge verdeling waarbij wordt getaxeerd op een andere waarde-basis.

Executiewaarde
Wanneer er sprake is van aangifte erfbelasting worden kostbaarheden getaxeerd op basis van executiewaarde; de geschatte waarde bij onmiddellijke verkoop. Deze executiewaarde is een veilige schatting van de netto veilingopbrengst.

Erfgenamen
Er zijn verschillende gevallen waarbij een taxatie van de bedrijfsinventaris wenselijk is. Wanneer één erfgenaam het bedrijf wil overnemen is het noodzakelijk dat de waarde van de inventaris bekend is, zodat de overige erfgenamen op de hoogte zijn van wat de erfgenaam ontvangt. De erfgenamen kunnen er tevens voor kiezen de inboedel te verdelen, of ten gelde te maken. Door de waardebepaling hiervan wordt een ongelijke verdeling voorkomen.