Bel ons op 088 430 30 49

Maatschap

Een maatschap wordt door artikel 7A:1655 BW als volgt omschreven:

'Maatschap is een overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk het daaruit ontstane voordeel met elkander te delen'.

Dit 'iets' kan verrichte arbeid zijn, maar ook relaties goederen en/of geld kunnen hiermee worden bedoeld. Zolang het maar een bijdrage levert aan het vennootschappelijk doel.

Ontbinding maatschap
Wanneer een maat uittreedt of overlijdt, eindigt de maatschap. In het maatschapscontract kan vastgelegd worden dat de maten die overblijven de maatschap kunnen voortzetten, of dat een nieuwe maat bij de maatschap betrokken wordt. Wanneer een maatschap eindigt, wordt deze ontbonden.

Waarom dan een taxatie?
Bij het beëindigen van een maatschap moeten de bezittingen worden verdeeld onder de maten. Om tot een juiste verdeling te komen is het noodzakelijk dat de waarde van deze bezittingen bekend is. Deze kunnen worden bepaald door een beëdigd taxateur.