Bel ons op 088 430 30 49

Beneficiaire aanvaarding

Een beneficiaire aanvaarding van een erfenis, is het accepteren van de erfenis wanneer deze positief blijkt te zijn. Wanneer de schulden van de erfenis groter zijn dan de behorende bezittingen, kan de erfgenaam daar niet voor worden aangesproken. Om beneficiair te aanvaarden moet een verklaring worden afgelegd bij de rechtbank. In sommige gevallen is het echter wettelijk verplicht beneficiair te aanvaarden, wanneer de erfgenaam bijvoorbeeld handelingsonbekwaam is. In dat geval moet de wettelijk vertegenwoordiger van de betreffende erfgenaam de verklaring van beneficiaire aanvaarding afleggen.

Beschrijving erfenis
Deze aanvaarding wordt ook wel de 'aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving' genoemd. Een van de verplichtingen van een beneficiair aanvaardende erfgenaam is namelijk dat er een beschrijving van de erfenis opgemaakt dient te worden.

Deze beschrijving is nodig zodat, onder andere, gezien kan worden wat de erfgenaam toekomt. Voor de beschrijving van deze erfenis kan een taxateur ingeschakeld worden. Deze kan de inboedel van het bedrijf taxeren waardoor de waarde van de erfenis bekend wordt.