Bel ons op 088 430 30 49

Faillissement

Een faillietverklaring kan in Nederland redelijk gemakkelijk worden uitgesproken. Men wordt in Nederland failliet verklaard wanneer de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij/zij opgehouden is met betalen. De schuldeisers vragen dan, vaak na diverse aanmaningen, het faillissement van de persoon of ondernemer aan bij de rechtbank.

Het faillissement kan door verschillende partijen worden aangevraagd:
Door de schuldenaar zelf, door de schuldeisers, door het Openbaar Ministerie en door de rechtbank.

Het faillissement wordt tevens uitgesproken door de rechtbank. Deze stelt dan een curator en een rechter-commissaris aan. De failliet verliest de beschikking over het vermogen. De failliet wordt tevens handelings-onbevoegd; de curator treedt in zijn plaats op.

Schuldeisers:
Door het bepalen van de waarde van het vermogen van de failliet kan dit vermogen worden verdeeld onder de schuldeisers. Deze schuldeisers zijn onder te verdelen in drie groepen:

  • Preferente schuldeisers;
  • Concurrente schuldeisers;
  • Achtergestelde schuldeisers.

De preferente schuldeisers krijgen als eerst uitbetaald. Dit zijn werknemers die nog salaris moeten krijgen, het UWV en de Belastingdienst. Vervolgens zijn de concurrente schuldeisers aan de beurt. Dit zijn vaak partijen als leveranciers die wel goederen hebben geleverd maar daar nog geen betaling over hebben ontvangen. De achtergestelde schuldeisers zijn schuldeisers als hypotheekverstrekkers.