Bel ons op 088 430 30 49

Taxatie bij bedrijfsopstart

Wanneer men een bedrijf wil oprichten of overnemen, is een ondernemingsplan noodzakelijk.

Ondernemingsplan
Voor reeds gevestigde ondernemers wordt het tevens steeds gebruikelijker een ondernemingsplan te maken. Een ondernemingsplan vergroot het succes van een nieuwe onderneming. Een dergelijk plan is bijvoorbeeld vereist bij een kredietaanvraag of uitkeringsaanvraag bij een bank op grond van het BBZ. Daarnaast wordt het vertrouwen van leveranciers en verzekeraars groter in de nieuwe onderneming, doordat ze zicht hebben op de (concrete) plannen.

Inbrengwaarde
Een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan is de exploitatiebegroting. Binnen deze exploitatiebegroting moet de inbrengwaarde worden vastgesteld. Deze wordt gebruikt voor het bepalen van de prijs die betaald dient te worden voor de te verwerven grond en voor de berekening van de exploitatiebijdrage.

Volgens artikel 6:13 lid van de WRO dient deze inbrengwaarde te worden getaxeerd met overeenkomstige toepassing van de artikelen 40 b tot en met 40 f van de Onteigeningswet.

Door een taxatie kan de inbrengwaarde voor uw exploitatieplan worden bepaalt.Wanneer u uw pand wilt laten taxeren kunt u terecht op de website van bogtaxaties.nl